Kontakt

TB Hydro Sp. z o.o.
Polska

office@tbhydro.com.pl

BIURO

POLAND, 60-194 Poznań
ul. Czernika 4

Tel. +48 61 867 93 14 
Fax +48 61 867 93 15

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

POLAND, 62-100 Wągrowiec
ul. Jankowska 6

Tel. +48 695 515 364

Sąd Rejestrowy XXI Wydz. Gospod. KRS Nr 0000100453
NIP 779-21-68-479
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00zł.