Kontakt

TB Hydro Sp. z o.o.
Polska

office@tbhydro.com.pl

BIURO:

POLAND, 60-194 Poznań
ul. Czernika 4

Tel: +48 61 867 93 14 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:

POLAND, 62-100 Wągrowiec
ul. Jankowska 6

Tel: +48 695 025 951

Sąd Rejestrowy XXI Wydz. Gospod. KRS Nr 0000100453
NIP 779-21-68-479
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00zł.