Zawory kulowe

Przeznaczone są do odcinania przepływu wody i innych czynników w instalacjach rurociągowych wysoko ciśnieniowych

Rodzaj napędu:

  • przeciwciężar z siłownikiem hydraulicznym,
  • przekładnię mechaniczną z napędem ręcznym lub elektrycznym
  • inny uzgodniony z klientem.
  •