Przepustnice wysokotemperaturowe

Przeznaczone są do odcinania przepływu medium w instalacjach ciśnieniowych rurociągowych o temperaturze do 150°C (po adaptacji uszczelnień temperatura pracy może wzrosnąć do 350°C).

Rodzaj napędu:

  • przeciwciężar z siłownikiem hydraulicznym,
  • przekładnię mechaniczną z napędem ręcznym lub elektrycznym
  • inny uzgodniony z klientem.