Klauzula informacyjna RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TB Hydro Sp. z o.o., ul. Czernika 4, 60-194 Poznań

 

Uzyskanie informacji o danych

Napisz do nas na adres office@tbhydro.com.pl lub skontaktuj się z nami zgodnie z informacją na stronie https://tbhydro.com.pl/pl/kontakt

 

Źródło Twoich danych

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas pierwszego kontaktu. Nie pozyskujemy danych w inny sposób.

 

Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, Twoją firmą lub Twoim pracodawcą.

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz,
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności na naszej stronie internetowej,
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając informacje na nasz adres e-mail office@tbhydro.com.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo do skorzystania z Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień skorzystasz gdy:

1) sprostowanie danych

 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

2) żądanie usunięcia danych

 • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez Nas zebrane,
 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe udostępniamy spółkom grupy TB Hydro na cele realizacji ofert, kontraktów.

Na naszej stronie internetowej udostępniamy dane do statystyki ruchu internetowego. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 40 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do:

 • Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską,

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celach statystycznych. Nie będzie to wywoływać żadnych skutków dla Ciebie.