Przepustnice

Przeznaczone są do odcinania przepływu wody i innych czynników w instalacjach rurociągowych.

Możliwe jest zabudowanie na nich różnych napędów do zamykania i otwierania:

  • przeciwciężar z siłownikiem hydraulicznym,
  • przekładnię mechaniczną z napędem ręcznym lub elektrycznym
  • inny uzgodniony z klientem.